Vilkår for bruk

1. Operatør av plattformen

Operatøren av den nåværende plattformen og alle tilhørende undersider og apper, samt kontoene for sosiale medier, er INNODIMA Marketing Management basert i Dubai, De forente arabiske emirater.

heretter referert til som "vi, oss". Det er eieren av alt innhold publisert på det nevnte nettstedet, appen og kontoene for sosiale medier (tekster, videoer, bilder og annen informasjon).

Du kan nå oss på WhatsApp og telefonnummer +971 56 3998300 eller via e-postadressen hello(at)innodima. Com.

2. Omfanget av vilkårene for bruk

Bruken av vår plattform og kun gyldig i forbindelse med våre retningslinjer for personvern.

Kun brukere som har lest og forstått våre retningslinjer for personvern og aksepterer disse bruksvilkårene har rett til å gjøre full bruk av nettstedet vårt for sine bestillinger og bestillinger.

Bestillingene og bestillingene for tilbudene som gjøres via vår plattform er underlagt de generelle vilkårene og betingelsene til INNODIMA og også til leverandørene av disse tjenestene.

Bruken av denne plattformen er kun til privat bruk. Videregivelse av tilbudene til tredjeparter er ikke tillatt uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

3. Ingen forespørsel om bruk

All informasjon som er tilgjengelig for bruk på vår plattform har det eneste formål å gi brukeren informasjon om bestilling av en tjeneste. De er ikke et bindende tilbud til brukeren av vår plattform.

Dersom brukeren ønsker å inngå en bindende kontrakt for bestilling eller bestilling av en tjeneste, inngås denne kontrakten kun dersom brukeren foretar en bestillingsforespørsel på vår plattform, og dette aksepteres da av leverandøren av tjenesten i henhold til de generelle vilkårene og forhold.

4. Brukerkonto

Som bruker av denne plattformen er du ikke forpliktet til å opprette en kundekonto. Når du legger inn en bestilling ber vi deg kun i et kontaktskjema om de relevante dataene for å behandle bestillingen din. Dette kalles en gjestekonto. For visse formål, f.eks. Du må imidlertid være en registrert bruker for å sende inn anmeldelser. For å gjøre dette må du opprette en kundekonto. Men å ha en slik konto gir også noen fordeler for deg. Du trenger ikke fortsette å legge inn dataene dine på nytt, du har oversikt over bestillingene dine, akkurat som en ønskeliste, og du kan lagre favorittene dine.

Din kundekonto vil bli akseptert under følgende betingelser:

– Informasjonen din er sannferdig, og du oppretter ikke en falsk konto for å utføre uautoriserte handlinger.

– Du bruker navnet ditt for å registrere deg og utgir deg ikke for å være en annen person.

– Du er ansvarlig for å oppdatere dataene dine.

Du kan slette brukerkontoen din når som helst. INNODIMA har også rett til å slette registreringen av en konto dersom dataene viser seg å være spam eller forsøk på svindel. Krav som allerede er oppstått, gjenstår.

5. Utelukkelse av garanti

INNODIMA bestreber seg på å presentere alt innhold som presenteres på vår plattform så nøyaktig som mulig. Vi påtar oss likevel ingen uttrykkelig eller stilltiende garanti for påliteligheten, korrektheten, aktualiteten og fullstendigheten til innholdet som er lagt ut der.

Det samme gjelder deres egnethet for ethvert annet eller spesifikt formål og gjelder også informasjonen gitt av tredjeparter.

Vi forbeholder oss retten til å endre, utvide eller slette alt innhold, funksjoner og strukturen til plattformen vår når som helst og etter eget skjønn, selv uten forvarsel. Dette inkluderer også retten til å ikke spesifikt merke utdatert innhold som sådan eller å fjerne det.

Vi har rett til å gjøre brukerens tilgang til nettstedet vårt avhengig av visse betingelser som må oppfylles på forhånd og blokkere hans tilgang til vår plattform helt eller delvis.

I tillegg påtar vi oss ikke noe ansvar for den tekniske tilgjengeligheten til plattformen vår eller dens funksjonalitet og frihet fra defekter. Denne ekskluderingen av garantien inkluderer også friheten til plattformen vår og dens infrastruktur fra skadelig programvare og virus.

Dersom innholdet på nettsiden vår er endret av uautoriserte tredjeparter eller tekniske mangler, påtar vi oss heller ikke noe ansvar for dette faktum som vi ikke ønsket og ikke er ansvarlige for.

6. Ansvarsbegrensning

Vi, INNODIMA, våre uavhengige samarbeidspartnere, våre juridiske representanter og våre egne og tredjeparts ansatte er verken ansvarlige for teknisk umulig tilgang til plattformen vår eller for skade forårsaket av brukertilgang til plattformen vår.

Det samme gjelder utelatelser, feil eller resultater oppnådd ved bruk av nettsiden vår, uavhengig av rettsgrunnlaget for disse.

7. Tredjeparts innhold

Vi er ikke ansvarlige for innholdet til tredjeparter på plattformen vår. Dette inkluderer alle tilbud som er tilgjengelige der og tilhørende tilleggsinformasjon.

INNODIMA påtar seg heller ikke noe ansvar for innholdet som er knyttet til vår plattform eller for innholdet som er knyttet til andre nettsteder.

Hvis du bruker lenkene som fører til tredjeparts nettsteder, er dette helt på egen risiko. For å sikre at dine personopplysninger ikke blir brukt feil, bør du lese retningslinjene til de aktuelle nettstedene nøye på forhånd.

8. Bruk av appen

Vi gir deg herved den ikke-overførbare, ikke-underlisensierbare, ikke-eksklusive, tilbakekallbare og verdensomspennende retten til å bruke appen vår i samsvar med våre brukervilkår. Som bruker av appen er du forpliktet til å følge vilkårene for bruk strengt.

Som bruker kan du bare lage så mange kopier og sikkerhetskopier av appen som er nødvendig for din lovlige bruk.

Vi, INNODIMA, forby tredjeparter å bruke appen vår:

– kopi

– omvendt ingeniør

- tilpasse

– endre

– demontere

– dekompilere

- tilpasse

og for å rette feilene i den helt eller delvis.

Vi forbyr også markedsføring, underlisensiering, oversettelse, endring, tilpasning og modifikasjon av appen vår eller tilhørende dokumentasjon.

Delvis eller full bruk av kildekoden din for andre programmer eller relaterte forsøk er også forbudt.

9. Opphavsrett

Plattformen vår og alt innhold mellom deg og plattformen er og vil forbli permanent beskyttet av immaterielle rettigheter, opphavsrett og konkurranselovgivning.

Som bruker får du ingen rettigheter til vår plattform og til merkene, navnene og handelsnavnene som er nevnt i den. I tillegg har du som bruker ikke lov til å integrere vår plattform i andre nettsider, lisensiere, kopiere, sende eller presentere den på noen annen mulig måte uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

Delvis eller full bruk av kildekoden eller forsøk på å gjøre det er også forbudt.

10. Brukeranmeldelser

Vår plattform lar deg sende inn anmeldelser av leverandørens tjenester og publisere dem på vår plattform. Anmeldelser kan bare sendes inn av registrerte brukere.

Du er fullt ut ansvarlig og ansvarlig for innholdet i disse anmeldelsene. Spesielt må du sørge for at du avstår fra hatytringer, falske påstander, fornærmelser eller lignende.

Vi forbeholder oss retten til å slette brukeranmeldelser som bryter de nevnte reglene. Innhold med terrorist- eller pornografisk innhold vises umiddelbart.

11. Annonseringstillatelse

Som bruker av vår annonseplattform gir du INNODIMA rett til å presentere dine brukeranmeldelser på plattformen eller andre medier.

Tilbydere bevilger herved INNODIMA ubegrenset tillatelse til å bruke dine tilbud, bilder og videoer til reklameformål og forsikre uttrykkelig at du er eieren av den intellektuelle eiendommen og forfatteren av de opplastede tekstene, videoene og bildene.

Dette betyr også at brukere og tilbydere ikke har krav på noen godtgjørelse.

Brukere og leverandører holder fullt ut skadesløs INNODIMA mot tredjeparts krav. Dette gjelder ikke hvis INNODIMA er skyldig i brudd på loven.

12. Endring av bruksbetingelser

INNODIMA er autorisert til å endre disse bruksvilkårene når som helst. Disse endringene trer i kraft umiddelbart så snart de er publisert på vår plattform.

For å alltid være kjent med gjeldende bruksvilkår, anbefaler vi at du som bruker av vår plattform leser våre brukervilkår med jevne mellomrom.

Enhver bruk av plattformen vår som du har gjort etter å ha endret brukervilkårene, anses automatisk å være ditt samtykke til endringene i bruksvilkårene.

13. Jurisdiksjonssted

Alle tvister som oppstår mellom brukeren eller leverandøren og INNODIMA gjennom bruk av denne nettsiden er underlagt lovene i UAE.

Kun domstolene i selskapets hovedkontor er jurisdiksjonsstedet. Forutsetningen for dette er at vi INNODIMA, er i stand til å reise søksmål mot den relevante brukeren av plattformen vår ved en kompetent domstol på grunn av brudd på åndsverk og underlagt bindende juridiske bestemmelser.